renewable

De Rembrandt Tower is trendsettend in duurzaamheid en voldeed destijds al aan de huidige strenge maatstaven.
Zo maakte de keuze voor een stalen constructie een minder zware betonnen fundering mogelijk. Bovendien kan het staal in de verre toekomst worden hergebruikt.

In het oog springt de nabijgelegen energiecentrale, die het plangebied op duurzame wijze van basislastwarmte en -koude voorziet. De restwarmte van de gasmotoren wordt direct ingezet voor verwarmen en indirect voor koelen met behulp van een absorptiekoelmachine. Bij lagere buitentemperaturen wordt gebruik gemaakt van vrije koeling. In combinatie met de goede isolering volstaat minimaal energieverbruik. Tot slot wordt het afval dat in de Rembrandt Tower vrijkomt gescheiden ingezameld.